بایگانی روزانه: سپتامبر 9, 2020

بهروز سورن: موریا در آتش . جهنم واقعی بر آسمان پناهجویان در جزیره لسبوس یونان!


سپتامبر 9, 2020

فاجعه ای بمعنای واقعی در جریان است. کمپ پناهندگی موریا در یونان که بزرگترین کمپ پناهجویی در اروپا بحساب می آید, دیشب تقریبا بطور کامل در آتش سوخت. دوازده هزار پناهجو از این کمپ گریخته اند و هم اکنون بلحاظ … ادامه‌ی خواندن