بایگانی روزانه: اکتبر 3, 2020

نامه رئیس اتحادیه کارگری اتریش به حسن روحانی: ما از اعتصابات کارگران ایران برای «نان، کار و آزادی» حمایت می‌کنیم


اکتبر 3, 2020

دکتر حسن روحانیرئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایرانجمهوری اسلامی ایران، تهران ، خیابان پاستور جناب آقای رئیس جمهور؛ ما به نمایندگی از طرف فدراسیون اتحادیه های کارگری اتریش از موج اعتصابات اخیر در شرکت های ایرانی توسط کارگران و اتحادیه … ادامه‌ی خواندن