بایگانی روزانه: اکتبر 10, 2020

فیلمی از تجمع اعتراضی علیه اعدام و برای ازادی زندانیان سیاسی در وین اتریش


اکتبر 10, 2020

گزارش تصویری از تجمع اعتراضی علیه اعدام و برای ازادی زندانیان سیاسی در وین اتریش


اکتبر 10, 2020

تنها صداست که می ماند!


اکتبر 10, 2020

دوستان،یاران و هم میهنان عزیز! با کمال تاسف خبر درگذشت یار و هم‌رزم مردم ایران، استاد محمد رضا شجریان را دریافت کردیم! هنرمندی که با ابتکار و خلاقیت و پی‌گیری بی مانند خود موسیقی ایران را به اوجی تازه رساند! … ادامه‌ی خواندن